GeneZYs 2015

Papp Z., Attila (2018) GeneZYs 2015. [Data Collection]

Abstract

A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (MTA TK KI) és az Információs Társadalomért Alapítvány INFOTA Kutatóintézetének együttműködésében reprezentatív Kárpát-medencei ifjúságszociológiai kutatás készült GeneZYs 2015 címmel. A felmérés fókuszában azok a 15–29 éves magyar anyanyelvű fiatalok álltak, akik Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján élnek. A 2700 fő megkeresésével zajlott kérdőíves kutatás korra, nemre, településtípusra és régiókon belül területi megoszlás szerint reprezentatívnak tekinthető. A felmérésből kiderült, hogy a határon túli területeken élő magyar fiatalok nagy számban igénylik a magyar állampolgárságot és élnek is az állampolgárság kínálta számos lehetőséggel. A jelenlegi adatokat a korábbi, 2001-ben készült MOZAIK nevű ifjúságszociológiai kutatás eredményeivel összehasonlítva, az látható, hogy a célcsoport körében a felsőfokú végzettségűek aránya nőtt, amely leginkább a Felvidéken élők körében figyelhető meg. A házasságban élők száma, illetve a gyermekvállalási kedv a tizenöt évvel ezelőtti adatokhoz képest jelentős csökkenést mutat. Az értékrend kapcsán megállapítható, hogy egyre nagyobb mértékben számítanak a materiális javak, illetve a karrierépítés fontossága is nőtt a fiatalok számára. A GeneZYs kutatás során vizsgált dimenziókban majdnem minden vonatkozásban statisztikailag jelentős eltérések mutatkoztak az egyes régiók, illetve a mintán belüli három (15–19, 20–24, 25–29 éves) korcsoport között. A felmérés kitért a közösségi hovatartozásra, állampolgársági kérdésekre, politika és közügyek iránti érdeklődésre, a használt kommunikációs lehetőségekre, vizsgálta a fiatalok migrációhoz való viszonyát, értékrendjüket és érdeklődési területeiket valamint szociodemográfiai jellemzőiket

In the cooperation of the Mathias Corvinus Collegium (MCC), the Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Minority Studies and the INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society, a representative youth sociological research of the Carpathian Basin was carried out under the name of GeneZYs 2015. The assessment was focused on young people having Hungarian as their mother tongue and being 15-29 years old and living in Transylvania, Upper Hungary, Vojvodina and Subcarpathia. The research made by queries was filled by 2700 persons, so it can be regarded representative regarding their age, sex, settlement type and distribution within regions. The assessment has revealed that the Hungarian youth living outside the border of Hungary require Hungarian citizenship in great number and they also make use of the numerous opportunities offered by it. If the current data are compared to the results of an earlier youth sociological research of 2001 called MOZAIK, it can be seen that the number of the completed higher education studies has increased in the target group, especially in the area of Upper Hungary. The number of married people and the wish for undertaking children has significantly decreased as compared to those 15 years ago. Related to the order of values, it can be stated that for young persons, material property has gained more importance as well as the reputation of carrier building. In the dimensions investigated within the course of GeneZYs research, there are statistically prominent differences nearly in all aspects among the regions and in the three cohorts (15–19, 20–24, 25–29). The assessment has covered community affiliation, citizenship issues, interest in political and public affairs, applied communication methods, whereas it has also examined the relationship of youth to migration, their order of values and their scopes of interest as well as socio-demographical characteristics

Legal and ethical issues

Request a copy

Acronym: GeneZYs 2015
Title in English: GeneZYs 2015
Keywords: ifjúságszociológia, Kárpát-medence, Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Divisions: Institute for Minority Studies
Depositing User: Enikő Meiszterics
Date Deposited: 10 May 2018 13:05
Last Modified: 24 Jun 2021 12:36
URI: https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/400

Actions (login required)

View Item View Item

Available files