Rural areas 2005 - The socioeconomic situation of Hungarian rural areas

Kovách, Imre and Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár and Nagy Kalamász, Ildikó (2013) Rural areas 2005 - The socioeconomic situation of Hungarian rural areas. [Data Collection]

Abstract

A kutatás OTKA 50162. számú pályázatának eredményeire alapul, és arra az átfogó kérdésre kereste a választ, hogy a vidék hogyan hat a társadalmi gazdasági folyamatokra. Az egyszerűnek tűnő kérdés több további kérdést vet fel: mi az, hogy vidék, milyen a mai magyar társadalom vidékképe, mivel azonosítják a vidéket az egyének, milyen vidék imázsok jellemzőek, milyen egyéni attitűdök kapcsolódnak a vidékhez. Ezeket az összetett kérdéseket vizsgálva szeretné feltárni a kutatócsoport, hogy mi a szerepe a vidéknek a mai magyar társadalom alakulásában, alkalmasak-e az angolszász szerzők elméletei a hazai viszonyok leírására? A kutatás ennek megfelelően két részre bontható: a vidék imázsok, vidékkel kapcsolatos attitűdök vizsgálatára, valamint a vidéki társadalmi gazdasági folyamatok vizsgálatára. A kérdőív első harmada a vidékhez való személyes viszony feltárására törekszik (agrárérintettség). A következő blokk a vidékképet vizsgálja. Ez alatt nem a vidéki tájképet, építészetet, a vidékre jellemző társadalmi csoportokat értjük; a kutatás sokkal inkább a vidékről való beszéd, a vidékkel kapcsolatos attitűdök, élmények, érzések vizsgálata áll a középpontban. A téma irodalmában és a szövegelemzésekből, kép és hanganyagok elemzéséből kirajzolódó kép, a közbeszédben, kiadványokban megjelenő vidékkép és a mindennapi ember fejében élő elképzelések közötti viszony vizsgálatát segíti a kérdőív első fele. A korábbi kutatások alapján ara számítottunk, hogy három egymástól különböző vidékkép (mezőgazdasági vidék; idilli vidék, elmaradott, leszakadó vidék) megjelenésével számolhatunk, az adatok elemzése azonban nem igazolta vissza várakozásainkat. A kérdőív harmadik nagy blokkja a vidéki életsajátosságainak bemutatását segíti. Ebben a részben a társadalmi tőke putnami értelmezésén alapuló változók, a társadalmi aktivitásra valamint a civil szervezetek munkájában való részvételre vonatkozó kérdések találhatók. A kutatás eredményeit több konferencia előadás és a cikk használta fel, valamint a Vidékiek és városiak c. kötet is. Az adatfelvétel módszere: 1000 fős minta, amely reprezentatív a 18 év feletti magyar lakosságra.

The research is based on the results of the Research Grant OTKA no. 50162. The main question is how the rurality effects the socioeconomic developments. The seemingly easy question leads to many others: what is rurality, what is the notion of today’s Hungarian society regarding the rural areas, what do the people associate with rurality, what are the images of rurality, what are the attitudes towards rurality. Analyzing these complex questions the research team tries to unveil what the role of rural areas is in forming today’s Hungarian society and to find out whether the text of Anglo-Saxon theoreticians can be used to describe the Hungarian situation. The research can thus be divided in two parts: Research on the images of and the attitudes towards rurality, and the analysis of the rural socio-economical processes. The first part of the questionnaire tries to uncover the personal relationships with the rurality. The next bloc analyzes the image of rurality. Under this term we do not understand the rural landscape, architecture or typically rural social groups. The research focuses rather on the discourses about the rural areas, the attitudes, feelings, experiences of rurality. The first part of the questionnaire helps to analyze the relationship of the images of rurality in the literature, texts, pictures and audio material, in the public discourse and public texts and the images of the everyday people. Based on other studies we had the hypothesis that we would find three distinct images of rurality (agricultural rurality, idyllic rurality and lagging rurality), but the analysis did not prove this hypothesis. The third big part of the questionnaire helps to show the rural lifestyle. In this part we find variables based on a Putnamian understanding of social capital, questions dealing with social activity and work in civil organizations. The research was used in several publications and an edited volume. In the questionnaire we find information of 1000 interviewees representing the Hungarian population over 18.

Legal and ethical issues

Request a copy

Title in English: Rural areas 2005 - The socioeconomic situation of Hungarian rural areas
Keywords: vidék, agrárpolitika, agrárszociológia, vidéki társadalom, mezőgazdaság
Keywords in English: country, agricultural policy, agricultural sociology, rural society, agriculture
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Institute for Sociology
Research funder: OTKA
Depositing User: Anna Ligeti
Date Deposited: 22 Nov 2013 13:33
Last Modified: 09 Apr 2019 12:54
URI: https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/238

Actions (login required)

View Item View Item

Available files