The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis

Gajduschek, György and Péter, Zoltán (2016) The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis. [Data Collection]

Abstract

Kulcsár Kálmán 1965-ben végzett egy kérdőíves vizsgálatot a társadalom egészének jogismeretéről. Eredményeit 1967-ben publikálta: KULCSÁR Kálmán: A jogismeret vizsgálata (Budapest: MTA JTI 1967). A kiadvány tartalmaz egy tanulmányt, a vizsgálat kérdőívét, és emellett az adatfelvétel eredményeit számos többdimenziós adattáblában közli. A vizsgálatnál alkalmazott mintavétel sajnos korántsem tekinthető reprezentatívnak (Budapest és két egyetemi nagyváros mintegy négyszeresen túlreprezentált, s ezeken kívül négy városkörnyéki község alkotja a mintát), az adatfelvételt joghallgatók végezték, mégis évtizedekig ez volt az egyetlen átfogó, a dolgozó lakosság egészére irányuló jogismeret-vizsgálat. A Gajduschek György vezette kutatócsoport az OTKA 105552 számú projektjének keretében szűkebb formában ismételte meg ezt a vizsgálatot 2013-ban, majd 2015-ben. Kulcsár közel száz kérdése helyett 2013-ban 13, 2015-ben 21, tartalmában a Kulcsár-féle vizsgálat kérdéseivel megegyező kérdést vizsgáltak, országos reprezentatív mintán. Az így gyűjtött adatokból az 1965-ös vizsgálat adattábláinak és jogismereti indexeinek megfelelő táblákat illetve indexeket készítettek. A KDK repozitóriumában külön, önálló gyűjteményben közzétesszük a Kulcsár-féle kiadványt (http://openarchive.tk.mta.hu/343/) és az 2013-as vizsgálat anyagát is (http://openarchive.tk.mta.hu/342/), a Dokumentacio-372.rtf file pedig annak részletes leírása, hogy a gyűjteményben található anyagok milyen módon kapcsolódnak – a bennük egyébként fel is tüntetett – 1965-ös adatokhoz. A 2015-ös vizsgálat kérdései a következők voltak: 1. A. J. egy éve nem él együtt feleségével. Egy év után felkeresi és a lakásán vele erőszakosan nemileg közösül. Büntethető-e magatartása? 2. A szolgálatos rendőrt értesítik, hogy T. A. a lakásán családját ütlegeli, azok jajgatnak. Intézkedés céljából behatol a lakásba. T. A. kiutasíthatja-e lakásából? 3. B. D. a Duna-parton sétálva észreveszi, hogy valaki fuldoklik. Tovább sétál, meg sem kísérli a mentést. Megbüntethető-e ezért? 4. H. Z. idős anyja súlyos beteg. H. Z. nem szerzi be a gyógyszert, nem tartja be az orvos utasítását. Anyja meghal. Indítható-e ellene büntető eljárás? 5. B. L. megtudja férfi szomszédjától, hogy az egy nőnek - volt szeretőjének - meggyilkolására készül, s nikotinoldatot szerez erre. A tényt időben nem jelenti a rendőrségnek. Megbüntetik-e? 6. V. M. az ócska piacon fehérneműt árul. Rendőrnek megismeri, hogy sógorától lopta. Megbüntethető-e akkor, ha ezt sógora nem kívánja? 7. C. R., aki nem tud úszni, beleesik a Tiszába. O. K. észreveszi, utána ugrik és élete kockáztatásával kimenti. Igényelhet-e ezért pénzjutalmat? 8. "A" rádiót ajándékoz barátjának, "B"-nek. "B" fél év múlva megveri "A" gyermekét. Később összevesznek. Vissza lehet-e követelni az ajándékot? 9. Egy hétéves gyermek által okozott kárt meg kell-e téríteni? 10. Érvényes-e a saját kezűleg írott végrendelet, ha tanúk nem írják alá? 11. K. Z. házas férfi, kinek felesége nem dolgozik, a házasság alatt saját fizetéséből televíziót vásárolt. Kié a készülék? 12. K. Z. ugyancsak házasságuk alatt szobabútort örököl. Kié a bútor? 13. Lehet-e fellebbezni a tanács sérelmes határozata ellen? 14. A tanácsülések általában nyilvánosak vagy zártak? 15. Mit tehet valaki, ha kihagyják a választói névjegyzékből? 16. Hány évre választják az országgyűlési képviselőket? 17. Kik választják a községi (kerületi) tanácstagot? (Ennek a kérdésnek a 2015-ös kérdőívben a 'Hány évre választják az önkormányzati képviselőket?' kérdés lett megfeleltetve.) 18. Hol teszik közzé a törvényt? 19. "A" nem teljesíti "B"-vel kötött szerződését. "A" a bírósághoz fordul. Kötelező-e ügyvéd részvétele a perben? 20. Elfogadja-e a bíróság azt a védekezést, hogy a vádlott vagy peres fél nem ismerte a törvényt? 21. Ki tagadhatja meg a bíróság előtt a tanúvallomást? A kérdéseket omnibusz vizsgálat keretében kérdezték le, így megkaptuk a válaszadók demográfiai jellemzőit is. A gyüjtemény tartalmazza a kérdőív előzetes Word file-ját, azokat az összehasonlító „tükörtáblázatokat”, amelyek a 2015-as eredményeket összevethetővé teszi a Kulcsár által közölt táblázatokkal, illetve az azokból számítható adatokkal, valamint részben az ezek mögött álló számításokat is. Kérdésekkel megkereshető: Gajduschek György kutatásvezető Gajduschek.György@tk.mta.hu A kutatási eredmények publikálás alatt állnak.

In 1965, Kálmán Kulcsár conducted a questionnaire survey on the legal knowledge of the Hungarian society. He published his results in 1967, in a bulletin of the Hungarian Academy of Sciences. György Gajduschek and his colleagues repeated this survey in 2013 and again in 2015. Instead of nearly 100 questions asked by Kulcsár, in 2013 13 and in 2015 21 questions - with the same content as the Kulcsár survey - were examined in a nationally representative sample. This collection contains the research data and documentation from the 2015 survey: the preliminary Word file of the questionnaire, the comparative "mirror tables" that make the results comparable with the tables reported by Kulcsár and the data that can be calculated from them, and also, in part, the calculations behind them. Questions can be addressed to Gyorgy Gajduschek, the project leader.

Legal and ethical issues

Title in English: The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis
Keywords: jogtudat, jogismeret, jogi kultura, összehasonlító elemzés
Keywords in English: legal awareness, legal knowledge, legal culture, comparative analysis
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Institute for Legal Studies
Research funder: OTKA
Depositing User: Enikő Meiszterics
Date Deposited: 23 Feb 2016 11:45
Last Modified: 01 Dec 2023 16:13
Related papers or data collections: Kulcsár, Kálmán (1967) Analysis of Knowledge about the Law. MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest.
Gajduschek, György and Péter, Zoltán The knowledge on law of the Hungarian population, 2013 -- theoretical and empirical analysis. [Data Collection]
Gajduschek, György (2015) Smoking at Budapest bus stops. [Data Collection]
URI: https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/372

Actions (login required)

View Item View Item

Available files