The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis

Gajduschek, György and Péter, Zoltán (2016) The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis. [Data Collection]

Abstract

Kulcsár Kálmán 1965-ben végzett egy kérdőíves vizsgálatot a társadalom egészének jogismeretéről. Eredményeit 1967-ben publikálta: KULCSÁR Kálmán: A jogismeret vizsgálata (Budapest: MTA JTI 1967). A kiadvány tartalmaz egy tanulmányt, a vizsgálat kérdőívét, és emellett az adatfelvétel eredményeit számos többdimenziós adattáblában közli. A vizsgálatnál alkalmazott mintavétel sajnos korántsem tekinthető reprezentatívnak (Budapest és két egyetemi nagyváros mintegy négyszeresen túlreprezentált, s ezeken kívül négy városkörnyéki község alkotja a mintát), az adatfelvételt joghallgatók végezték, mégis évtizedekig ez volt az egyetlen átfogó, a dolgozó lakosság egészére irányuló jogismeret-vizsgálat. A Gajduschek György vezette kutatócsoport az OTKA 105552 számú projektjének keretében szűkebb formában ismételte meg ezt a vizsgálatot 2013-ban, majd 2015-ben. Kulcsár közel száz kérdése helyett 2013-ban 13, 2015-ben 21, tartalmában a Kulcsár-féle vizsgálat kérdéseivel megegyező kérdést vizsgáltak, országos reprezentatív mintán. Az így gyűjtött adatokból az 1965-ös vizsgálat adattábláinak és jogismereti indexeinek megfelelő táblákat illetve indexeket készítettek. A KDK repozitóriumában külön, önálló gyűjteményben közzétesszük a Kulcsár-féle kiadványt (http://openarchive.tk.mta.hu/343/) és az 2013-as vizsgálat anyagát is (http://openarchive.tk.mta.hu/342/), a Dokumentacio-372.rtf file pedig annak részletes leírása, hogy a gyűjteményben található anyagok milyen módon kapcsolódnak – a bennük egyébként fel is tüntetett – 1965-ös adatokhoz. A 2015-ös vizsgálat kérdései a következők voltak: 1. A. J. egy éve nem él együtt feleségével. Egy év után felkeresi és a lakásán vele erőszakosan nemileg közösül. Büntethető-e magatartása? 2. A szolgálatos rendőrt értesítik, hogy T. A. a lakásán családját ütlegeli, azok jajgatnak. Intézkedés céljából behatol a lakásba. T. A. kiutasíthatja-e lakásából? 3. B. D. a Duna-parton sétálva észreveszi, hogy valaki fuldoklik. Tovább sétál, meg sem kísérli a mentést. Megbüntethető-e ezért? 4. H. Z. idős anyja súlyos beteg. H. Z. nem szerzi be a gyógyszert, nem tartja be az orvos utasítását. Anyja meghal. Indítható-e ellene büntető eljárás? 5. B. L. megtudja férfi szomszédjától, hogy az egy nőnek - volt szeretőjének - meggyilkolására készül, s nikotinoldatot szerez erre. A tényt időben nem jelenti a rendőrségnek. Megbüntetik-e? 6. V. M. az ócska piacon fehérneműt árul. Rendőrnek megismeri, hogy sógorától lopta. Megbüntethető-e akkor, ha ezt sógora nem kívánja? 7. C. R., aki nem tud úszni, beleesik a Tiszába. O. K. észreveszi, utána ugrik és élete kockáztatásával kimenti. Igényelhet-e ezért pénzjutalmat? 8. "A" rádiót ajándékoz barátjának, "B"-nek. "B" fél év múlva megveri "A" gyermekét. Később összevesznek. Vissza lehet-e követelni az ajándékot? 9. Egy hétéves gyermek által okozott kárt meg kell-e téríteni? 10. Érvényes-e a saját kezűleg írott végrendelet, ha tanúk nem írják alá? 11. K. Z. házas férfi, kinek felesége nem dolgozik, a házasság alatt saját fizetéséből televíziót vásárolt. Kié a készülék? 12. K. Z. ugyancsak házasságuk alatt szobabútort örököl. Kié a bútor? 13. Lehet-e fellebbezni a tanács sérelmes határozata ellen? 14. A tanácsülések általában nyilvánosak vagy zártak? 15. Mit tehet valaki, ha kihagyják a választói névjegyzékből? 16. Hány évre választják az országgyűlési képviselőket? 17. Kik választják a községi (kerületi) tanácstagot? (Ennek a kérdésnek a 2015-ös kérdőívben a 'Hány évre választják az önkormányzati képviselőket?' kérdés lett megfeleltetve.) 18. Hol teszik közzé a törvényt? 19. "A" nem teljesíti "B"-vel kötött szerződését. "A" a bírósághoz fordul. Kötelező-e ügyvéd részvétele a perben? 20. Elfogadja-e a bíróság azt a védekezést, hogy a vádlott vagy peres fél nem ismerte a törvényt? 21. Ki tagadhatja meg a bíróság előtt a tanúvallomást? A kérdéseket omnibusz vizsgálat keretében kérdezték le, így megkaptuk a válaszadók demográfiai jellemzőit is. A gyüjtemény tartalmazza a kérdőív előzetes Word file-ját, azokat az összehasonlító „tükörtáblázatokat”, amelyek a 2015-as eredményeket összevethetővé teszi a Kulcsár által közölt táblázatokkal, illetve az azokból számítható adatokkal, valamint részben az ezek mögött álló számításokat is. Kérdésekkel megkereshető: Gajduschek György kutatásvezető Gajduschek.György@tk.mta.hu A kutatási eredmények publikálás alatt állnak.

Kálmán Kulcsár, path-breaker of Hungarian legal sociology, conducted a country-wide questionnaire survey in 1965, which was aimed at measuring the knowledge about law of the Hungarian population. Kulcsár published the results of his research in 1967 in a bulletin of the Hungarian Academy. György Gajduschek and his colleagues repeated this survey in 2013 and 2015 also. In 2013 they asked 13, in 2015 21 questions which were basically identical in their wording to the 1965 survey questions on a representative sample of adult Hungarian citizens. RDC repository contains the collection of the available original documents of the Kulcsár survey (http://openarchive.tk.mta.hu/343/), as well as the collection of the 2013 survey http://openarchive.tk.mta.hu/342/). The questionnary of the 2015 survey as well as various tables that serve to compare tables published by Kulcsar in his book in a large number (dozens of tables) with tables constructed in an identical structure filled in by data calculated from the 2015 survey can be found in this collection. Questions can be addressed to Gyorgy Gajduschek, the project leader (Gajduschek.György@tk.mta.hu).

Legal and ethical issues

Title in English: The knowledge on law of the Hungarian population, 2015- theoretical and empirical analysis
Keywords: jogtudat, jogismeret, jogi kultura, összehasonlító elemzés
Keywords in English: be conscious of law, law knowledge, law culture, comparative analysis
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Institute for Legal Studies
Research funder: OTKA
Depositing User: Enikő Meiszterics
Date Deposited: 23 Feb 2016 11:45
Last Modified: 26 Apr 2019 07:33
Related papers or data collections: Kulcsár, Kálmán (1967) Analysis of Knowledge about the Law. MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest.
Gajduschek, György and Péter, Zoltán The knowledge on law of the Hungarian population, 2013 -- theoretical and empirical analysis. [Data Collection]
Gajduschek, György (2015) Smoking at Budapest bus stops. [Data Collection]
URI: https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/372

Actions (login required)

View Item View Item

Available files